Antonio Liguori

Che sepe fe'? Ghiucchè re carte! 

Quanne vuò ì a l'acque nota seire attarde,
rimmille... ca t'acconze li filiette!
Lu filiuole... ddò bbasce, che te guarde...,
toune…, c'arrive e nun truove riciette!

Mo..., ggì puoste na speie, che te guarde....,
se te ncoglie.... t'acciaffe pe piette…,
nen nze n'adda ntrechè fratte, Lunarde,
na rotta rosse... e ciompe nda lu liette!

E tu lu vuò spusè, ddu spelleochioune?!
Pover'e ttaine!... Amme caccè re ccarte?!
E' cuntete re ppezze a lu calezaune?!

Nen tiene mbicche l'arte e manche parte;
né bbuoò fateghè, vagambudaune!...
Rimme: che sepe fè?.... Ghiucchè re carte!